Öğrenci Temsilcilerimiz
Bayram AYHAN
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Celal KADAKOĞLU
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Ömer SAÇİPİ
Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Yusif MAMMAD-ZADA
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ece ÇINAR
Hacettepe Üniversitesi
Şeyda DÖNMEZ
Atlım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Kübra TANRIVERMİŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Büşra ATASOY
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Servet KASAP
Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi
Zeynep TÜDEŞ
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Deniz TOY
Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Muharrem Can ARICAN
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Aykut GÜNDOĞDU
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Türkan ERDEMCİ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beyza BAYRAKTAR
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tuğgen TÜDEŞ
TOBB İktisadi İdari Bilimler FAKÜLTESİ
Hülya KARAGÖZ
Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler FAKÜLTESİ
Cihad Çelik
Hacettepe Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler
Yağmur Parlakçakıl
Gazi Üniversitesi İBF